Što su ROI i ROAS u marketingu?

ROI i ROAS su važni pokazatelji uspješnosti marketinških aktivnosti. Međutim često se krivo shvaćaju. Vrijeme je da objasnimo definicije, formule za računanje i važnost njihovog mjerenja.

U marketingu, mjerenje uspješnosti je krucijalno za donošenje informiranih poslovnih odluka i definiranje budućih strategija.

Dvije najčešće metrike za procjenu uspjeha marketinških aktivnosti su povrat ulaganja (ROI) i povrat ulaganja od oglašavanja (ROAS).

Definicija ROI

ROI (Return on investment) je omjer između neto prihoda i ulaganja. Koristi se procjenu učinkovitosti ulaganja odnosno za usporedbu isplativosti nekoliko različitih ulaganja. Što je ROI veći, znači da je ulaganja isplativije.

Što je marketing ROI

Marketinški ROI je metoda izračuna uspješnosti marketing aktivnosti kroz izračun povrata ulaganja iz marketinga u dobit neke tvrtke. 

Jednostavnije rečeno, marketing ROI stavlja u omjer novac koji ste uložili u marketing i novac koji je ostvaren kao dobit tvrtke.

Takva metrika čini važnu ulogu u procjeni uspjeha marketing aktivnosti i konačnoj ocjeni daje li ulaganje u marketing željene rezultate.

Kako izračunati marketing ROI

ROI se izračunava dijeljenjem dobiti s troškom ulaganja, a zatim množenjem sa 100 kako bi se rezultat izrazio u postotku. Dobit ili profit označava razliku između prihoda i troškova.

Formula za izračun marketing ROI

Ako želite ROI možete računati i kao neto dobitak od marketinga (prihod umanjen za troškove) podijeljen s troškom ulaganja i zatim pomnožen sa 100. 

Kako pratiti ROI u marketingu

Pozitivan ROI označava da je marketinška kampanja bila isplativa, dok negativan ROI znači da marketing aktivnosti nisu bile uspješne i da su rezultirale gubitkom.

Primjer izračuna

Recimo da je neka tvrtka ostvarila 4.400 € dobiti, a da je ulaganja u marketing bilo 10.000 €. Izračun kaže da je ROI ove tvrtke bio 44% (4.400/10.000*100).

Definicija ROAS

ROAS (Return On Advertising Spend) je povrat ulaganja od oglašavanja. To je metrika koja mjeri učinkovitost kampanja odnosno izračunava neto prihod od oglašavanja. Što je ROAS veći, to je povrat ulaganja od oglašavanja veći i kampanja je uspješnija.

Koja je razlika između ROI i ROAS

Glavna razlika između marketing ROI-a i ROAS-a je vrsta marketinškog ulaganja koje mjere. Dok ROAS mjeri povrat samo od oglasa, marketing ROI mjeri povrat cjelokupnog marketing ulaganja u dobit čitave tvrtke.

Kako izračunati ROAS

ROAS se izračunava dijeljenjem prihoda ostvarenog reklamnom kampanjom s troškom oglašavanja.

Formula za izračun ROAS

Primjer izračuna

Recimo da je neka tvrtka ostvarila 10.0000 € prihoda od oglašavanja, a da je ta kampanja ukupno koštala 2.000€. Izračun kaže da je ROAS ove kampanje bio 5€ (10.000/2.000). 

To nam govori da na svaki uloženi Euro ova kampanja generira neto prihod od 5 €.

Važnost ROI i ROAS u marketingu

Marketing ROI i ROAS mjere učinkovitost marketinga. Marketinški ROI mjeri ukupni utjecaj bilo koje marketinške investicije na dobit tvrtke, dok ROAS mjeri direktnu učinkovitost reklamnih kampanja.

Najučinkovitiji marketing kanali: Detaljni vodič za početnike

Marketinški ROI pruža uvid u financijski utjecaj marketinga na tvrtku i omogućuje donošenje informiranih poslovnih odluka na temelju podataka.

ROAS daje uvid u performance marketing kampanja i omogućuje marketing stručnjacima da optimiziraju svoje strategije, aktivnosti i kampanje.

Redovitim praćenjem obje metrike, možemo prepoznati što funkcionira bolje, optimizirati marketing aktivnosti i poboljšati rezultate.

Faktori koju utječu na ROI i ROAS

Postoje naravno mnogi faktori koju utječu na povrat ulaganja u marketing. Neki od najčešćih su:

  1. Ciljna publika: loše definirana ciljna publika će sigurno rezultirati lošim marketing rezultatima
  2. Strategija kampanje kod oglašavanja: osim publike, tu je i odabir kanala, poruke i drugih faktora
  3. Razina ulaganja: kod nekih marketing aktivnosti ključna je veličina ulaganja koja može donijeti veći povrat investicije
  4. Vrijeme: osim pravilnog ciljanja ovisno o consumer journey-u tu je i vrijeme koje mjerimo za povrat investicije
  5. Konkurencija: u svakom poslu konkurencija može biti ključan faktor u uspjehu biznisa
  6. Analitika i praćenje podataka: važno je postaviti pravilno postaviti mjerenje kako bi se dobili realni rezultati

Nedostatci metrika koje pozivaju na oprez

ROI i ROAS su vrijedni pokazatelji uspješnosti marketing aktivnosti, ali kao i većina, imaju i svoje nedostatke. Pogotovo ako ih koristimo kao jedinu mjeru za uspjeh.

6 koraka za učinkovito planiranje marketing budžeta

Obje metrike imaju svoja ograničenja i trebaju se koristiti sa zrnom soli i razumom te zajedno s drugim pokazateljima.

Neki čak tvrde da fokus na ROI i ROAS dovode tvrtke u zabludu i umjesto rasta uzrokuju pad poslovanja. Kako? Gledajući obje formule kako ćete matematički najjednostavnije povećati ROI i ROAS? Tako da smanjite broj u nazivniku formule. Taj broj je investicija. Recite mi primjer jednog biznisa koji je dugoročno rastao smanjivanjem investicija.

Ostali nedostaci su:

  1. Fokus na kratki rok: marketing aktivnosti donose kratkotrajne i dugotrajne prodajne benefite. Fokus ovih metrika je na kratkotrajnim, a prema nekim istraživanjima dugotrajni čine 60 i više posto ukupnih prihoda
  2. Fokus na financijski rezultat: da, on je najvažniji, ali svakako treba mjeriti i snagu branda, bazu kupaca i njihovu lojalnost

Zato nemojte koristiti ROI i ROAS kao cilj. Koristite ga kao mjernu jedinicu za trend i provjeru smjera u kojem investirate vaš marketinški novac.

Ako trebate pomoć s izračunom uspješnosti vaših marketing aktivnosti
Javite nam se
Najnovije teme
crossmenu