Baras Marketing - Digitalni marketing za pobjednike

Razvoj web stranice za humanitarnu akciju

Klijent: 
Napiši Pismo
Inicijativa Napiši pismo nastala je kao ideja približavanja starijoj populaciji u domovima za starije kroz pisanu komunikaciju u doba pandemije. Cilj je povezati mlade generacije sa štićenicima domova putem pisanja i odgovaranja na pisma.

ZADATAK

Osmisliti i izraditi web stranicu koja će pružiti sve informacije o ovoj akciji kako zainteresiranim građanima tako i institucijama koje brinu o našim najstarijim članovima. Osim informacija, web stranica mora poslužiti kao kontakt platforma putem koje bi se zainteresirane strane uključile u akciju.

RJEŠENJE

Informativna web stranica koja na jednostavan i intuitivan način prezentira informacije za obje ciljne skupine, građane i institucije. Web stranica sadržava i jaki poziv na akciju kroz prijavu putem kontakt forme nakon čega zainteresirani korisnik dobiva detaljne upute za sudjelovanje.