Baras Marketing - Digitalni marketing za pobjednike

Pisanje tekstova za web i stručne članke za polikliniku

Klijent: 
Visodent
Visodent je poliklinika za dentalnu medicinu i estetiku lica s lokacijama u Zagrebu i Splitu. Specijalizirani su za dentalnu implantologiju, protetiku, parodontologiju, ortodonciju te liječenje oralnih bolesti i estetiku lica.

ZADATAK

Izgraditi prepoznatljivost poliklinike i njenih stručnjaka na polju dentalne medicine kroz sadržaj koji će biti privlačan i zanimljiv širokoj ciljnoj publici.

RJEŠENJE

Producirana je serija stručnih članaka za vlastiti web i portale s temama o dentalnom zdravlju i važnosti oralne higijene za opće zdravlje. U člancima se ističe stručnost zaposlenika poliklinike, tehnologije i prakse koje koriste te se odgovara na najčešća pitanja pacijenata. Dodatno, revidirani su brojni postojeći web sadržaji kako bi reflektirali znanje i stručnost poliklinike.