10 ključnih elementa marketing strategije

Marketing strategija je ključ za uspjeh tvrtke. Bez obzira na veličinu tvrtke ili industriju, dobro osmišljena marketing strategija ključna je za postizanje ciljeva i stvaranje konkurentske prednosti.

U ovom blogu istražit ćemo ključne elemente koji čine uspješnu marketing strategiju i pružiti korisne savjete kako ih implementirati u praksi. Kroz analizu svakog elementa, moći će naučiti kako postaviti SMART ciljeve, izvršiti SWOT analizu, identificirati ciljnu publiku, istražiti tržište i konkurenciju te definirati proizvodnu politiku, cijene, distribuciju i promociju.

Nadalje, istaknut ćemo važnost kontinuiranog praćenja i prilagodbe strategije kako bi se osiguralo da tvrtka ostane relevantna i konkurentna na tržištu.

1. Provođenje SWOT analize

SWOT analiza je alat koji se koristi za procjenu snaga (Strengths), slabosti (Weaknesses), prilika (Opportunities) i prijetnji (Threats) koje utječu na poslovanje ili projekt.

U svrhu izrade marketing strategije to znači identificirati:

 1. Snage tvrtke: ono u čemu je najbolja
 2. Slabosti: aspekte koji bi se mogli unaprijediti
 3. Prilike na tržištu koje tvrtka može iskoristiti za rast i razvoj
 4. Prijetnje: vanjske faktore koji mogu utjecati na poslovanje

Ovaj alat pomaže tvrtkama da bolje razumiju svoje pozicije na tržištu, identificiraju svoje konkurentske prednosti i nedostatke te razviju strategije za iskorištavanje prilika i minimiziranje prijetnji. Ove informacije pomoći će u postavljanju ciljeva koji su realni i usklađeni s okolinom tvrtke.

2. Definiranje ciljeva

Ciljevi su ključni za usmjeravanje marketinških aktivnosti. Postavljanje jasnih i mjerljivih marketing ciljeva ključno je za uspješno vođenje marketinških kampanja i evaluaciju njihove učinkovitosti.

Marketing ciljevi su specifični, mjerljivi, ostvarivi, relevantni i vremenski određeni ciljevi koje tvrtka postavlja kako bi postigla svoje marketinške svrhe i doprinijela ostvarenju poslovnih ciljeva.

Moraju biti:

 • Specifični, jasno određeni i razumljivi.
 • Mjerljivi, kako biste mogli precizno pratiti napredak.
 • Realni i ostvarivi.
 • Relevantni, usklađeni s vizijom i misijom tvrtke.
 • Vremenski određeni, s jasno definiranim rokovima za postizanje rezultata.

3. Identifikacija ciljne publike

Ključno je razumjeti kome se obraćate s vašim marketinškim aktivnostima. Prvo, provodimo analizu demografskih, geografskih, psihografskih i bihevioralnih karakteristika ciljne publike. To uključuje dob, spol, lokaciju, interese i ponašanje potrošača.

Nakon toga, slijedi segmentacija publike. To znači podjelu na manje grupe koje dijele slične karakteristike. Odabiremo ciljne segmente na temelju njihove veličine, rasta, profitabilnosti i dostupnosti.

Kada identificiramo ciljne segmente, važno je razumjeti njihove potrebe, želje i probleme. Ovo nam pomaže prilagoditi našu ponudu i poruku kako bismo bolje odgovorili na potrebe ciljne publike i izgradili snažniji odnos s njima.

4. Istraživanje tržišta i konkurencije

Važno je biti informiran o tržišnim uvjetima kako bismo donijeli informirane marketinške odluke. Prvo, provodimo analizu tržišta i trendova kako bismo razumjeli trenutno stanje tržišta i identificirali buduće trendove.

Zatim, radimo analizu konkurencije. To uključuje identifikaciju snaga i slabosti naših konkurenata. Ovo nam pomaže razumjeti kako se pozicioniramo u odnosu na druge igrače na tržištu.

Nadalje, identificiramo prilike i prijetnje na tržištu. Ovo uključuje prepoznavanje novih mogućnosti za rast i razvoj, kao i vanjskih faktora koji mogu utjecati na naše poslovanje. Ova analiza pomaže nam u oblikovanju marketinške strategije koja će nas postaviti na put uspjeha.

5. Definiranje marketing miksa

Marketing miks je klasični koncept koji se koristi za planiranje i implementaciju marketinških strategija. Ovaj koncept obuhvaća četiri ključna elementa (4P) koja tvrtke mogu kontrolirati kako bi zadovoljile potrebe i želje svoje ciljne publike.

Ključno je razumjeti kako oblikovati svoju ponudu kako bi privukli ciljnu publiku.

 1. Prvo, fokusiramo se na Proizvod. To uključuje definiranje samog proizvoda ili usluge, kao i aspekte poput kvalitete i dizajna.
 2. Zatim, razmatramo Cijenu. Određujemo optimalne cijene za naš proizvod ili uslugu i razvijamo strategije cjenovnog pozicioniranja kako bismo bili konkurentni na tržištu.
 3. Nakon toga, usredotočujemo se na Distribuciju. Odabiremo najbolje kanale distribucije i razvijamo logistiku kako bismo osigurali da naš proizvod ili usluga stigne do ciljne publike na pravi način.
 4. Na kraju razmatramo Promociju. Razvijamo marketinške taktike koje uključuju oglašavanje, PR, prodajne promocije i druge aktivnosti kako bismo privukli pažnju potrošača i potaknuli prodaju našeg proizvoda ili usluge.

6. Definiranje poruke i pozicioniranje

Kako bismo privukli i zadržali ciljnu publiku, važno je jasno komunicirati vrijednosti i prednosti našeg brenda. Zato nam je potreban USP (Unique Selling Proposition).

USP predstavlja jedinstvenu vrijednost koju proizvod ili usluga pruža potrošačima, a koja je razlikuje od konkurencije i čini je privlačnom potrošačima. Ovaj koncept naglašava jedinstvene karakteristike proizvoda ili usluge koje ih čine poželjnijima ili vrjednijima u očima potrošača.

Zatim, kreiramo brand poruku i identitet koji odražavaju našu misiju, viziju i vrijednosti. Ovo pomaže stvoriti emocionalnu vezu s našom ciljnom publikom i diferencirati nas od drugih na tržištu.

Nakon toga, određujemo pozicioniranje na tržištu i diferencijaciju od konkurencije. Definiramo kako želimo da nas percipira naša ciljna publika i kako se želimo razlikovati od konkurencije kako bismo osigurali svoje mjesto na tržištu.

7. Odabir kanala i taktika

Bitno je odabrati prave kanale kako bismo efikasno komunicirali s našom ciljnom publikom. Prvo, provodimo analizu efikasnih marketinških kanala za ciljnu publiku kako bismo identificirali najprikladnije kanale za dosezanje naših potrošača.

Važno je integrirati online i offline kanale komunikacije kako bismo osigurali koherentnu marketinšku poruku i prisutnost na svim relevantnim platformama.

Nadalje, planiramo taktike i aktivnosti za svaki kanal. Razvijamo strategije za svaki kanal komunikacije kako bismo maksimizirali njihovu učinkovitost i postigli željene rezultate.

8. Planiranje aktivnosti i kampanja

Prvi korak je razvoj marketinškog plana i rasporeda aktivnosti kako bismo jasno definirali što treba učiniti i kada.

Zatim, definiramo ključne poruke i kreativne elemente kampanja. Razvijamo privlačne i relevantne poruke koje će privući pažnju naše ciljne publike i diferencirati nas od konkurencije.

Nakon toga, planiramo budžet i resurse za kampanje. Utvrđujemo koliko sredstava trebamo za provođenje kampanje i kako ih najučinkovitije rasporediti kako bismo postigli maksimalne rezultate.

9. Praćenje, analiza i optimizacija

Važno je pratiti i analizirati rezultate u realnom vremenu kako bismo osigurali uspjeh. U marketing strategiji trebamo definirati proces praćenja rezultata i definirati KPIs.

Prikupljamo podatke o učinkovitosti naših marketinških aktivnosti kako bismo vidjeli jesmo li postigli željene rezultate i identificirali prilike za poboljšanje.

Optimizacija aktivnosti se radi na osnovu analize rezultata. Analiziramo podatke o učinkovitosti naših marketinških aktivnosti i prilagođavamo ih kako bismo postigli bolje rezultate.

Nadalje, prilagođavamo strategiju na temelju prikupljenih podataka. Na osnovu analize rezultata, donosimo odluke o prilagodbama naših marketinških aktivnosti kako bismo bili još uspješniji u budućnosti.

10. Ljudski resursi

Upravljanje timom ključno je za uspješnu provedbu marketing strategije. Posebno danas kada se nedostatak stručnog i kvalitetnog kadra osjeća u svakoj industriji.

Potrebno je definirati stručnjake koji će biti sposobni provesti našu strategiju u djelo te kontinuirano usavršavati tim i vještine potrebne za uspjeh marketing strategije.

Trebate marketing strategiju koja će vam osigurati prednost pred konkurencijom?
Javite nam se
Najnovije teme
crossmenu